Župnija Cerklje ob Krki

Zakramenti

Krst - potek

Birma - pogoji za leto 2016