Župnijski Pastoralni in Gospodarski Svet

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 2021 - 2026

Župnik Andrej Pažur
Sestra Terezija Petrič
Karitas – Vilma Kerin
Kolpingova družina – Jani Rudman
Katehistinje – Jožica Ferenčak
Pevski zbor – Tilka Turšič
DOM – Vid Merljak
Mežnar – Krška vas – Silvester Lubšina;
Mežnar – Cerklje – Rok Retelj

Ostali člani po vaseh:
Gašper Zagorc
Klavdija Ivančič
Tina Žveglič
Fanika Zevnik
Anica Krajan
Sonja Podgoršek
Bevc Štefka
Matjaž Špiler
Mateja Gramc Retelj
Gašper Marinček
Stanka Turšič Pungerčar
Mojca Andrejaš
Anica Arh
Alenka Drobnič
Marina Jankovič
Marcel Žibert

 

GOSPODARSKI SVET 2021 - 2026

Ključarja v Cerkljah – Roman Ograjšek, Franc Ilc
Ključarja v Krški vasi – Dušan Beribak, Zdravko Vegelj

Člani:
Dušan Prah
Vili Grojzdek
Andrej Špiler
Andrej Turšič
Samo Marinček
Jakob Meserko
Tone Lajkovič
Tine Duhanič
Tine Žugič