Župnija Cerklje ob Krki

ŽPS

Župnijski pastoralni svet 2021-2026

Žakelj Janez - župnik

sestra Terezija Petrič,

karitas – Vilma Kerin,

Kolpingova družina – Jani Rudman,

katehistinje – Jožica Ferenčak,

pevski zbor – Tilka Turšič,

DOM – Vid Merljak,

mežnar – Krška vas – Silvester Lubšina;

mežnar – Cerklje – Rok Retelj.

Ostali člani po vaseh:

Gašper Zagorc,

Klavdija Ivančič,

Tina Žveglič,

Fanika Zevnik,

Anica Krajan,

Sonja Podgoršek,

Bevc Štefka,

Matjaž Špiler,

Mateja Gramc Retelj,

Gašper Marinček,

Stanka Turšič Pungerčar,

Mojca Andrejaš,

Anica Arh,

Alenka Drobnič,

Marina Jankovič,

Marcel Žibert.