Župnija Cerklje ob Krki

Župnijski list

Pregled dogodkov v LENIČEVEM LETU v župniji Cerklje ob Krki

 Škof Stanko Lenič se je pred 100 leti rodil v Župeči vasi v župniji Cerklje ob Krki. Kot njegova rojstna župnija smo se čutili dolžni, da v tem letu tudi nekaj konkretnega naredimo, da obudimo spomin nanj. Nekaj izkušenj sem si pred tem nabral ob župniku Damjanu Štihu v Škocjanu, ko smo leta 2008 obhajali Knobleharjevo leto ob 150 letnico njegove smrti in rojstva za nebesa. Tako ob Knobleharju, kot ob Leniču pa sem začutil da se glas precej težko sliši čez meje župnije. Kakorkoli že, tako Knobleharjevo, kot Leničevo leto je bilo blagoslovljeno.  Koliko je neko "leto" uspešno ne gre merit po zunanjih slovesnostih in dogodkih, temveč koliko je bilo sodelavcev, kako intenzivno so se ti pripravljali na dogodek, kakšni oznanjevalci so bili za življenje. Tega se ne da izmeriti. Res je, da je bilo kar nekaj dogodkov v "letu" in srčno prosim Gospoda, da vse skupaj le ni bil nek blišč za vešče, temveč da je bilo v tem tudi nekaj tiste preproste lepote, Leničevega zgleda, ki vabi, da bi postajali boljši.

 Božič 2010 - v župnijski cerkvi sv. Marka je bil odkrit Leničev portret, ki ga je naslikal Gregor Smukovič.

2. januarja je bil v Župeči vasi, Leničevi rojstni vasi, blagoslov obnovljenega zvončka v kapelici Lurške Matere Božje, mašo v cerkvi je daroval naš rojak, zlatomašnik, g. Alfonz Grojzdek.

16. januarja je bila blagoslovljena nova streha na farni cerkvi, v celoti plačana s strani faranov.

8. februarja, na slovenski kulturni praznik, so amaterski igralci župnije Cerklje ob Krki v dvorani gasilskega doma uprizorili gledališko igro Mali princ. Lenič je bil podobno kot Mali princ, ki ga je z odliko odigral Gašper Marinček, sirota, s svojo dobroto in odprtostjo je znal iskati prijatelje, v težkem času je gledal s srcem. Tako kot se je Mali princ vračal k svoji vrtnici, se je tudi Lenič vračal v svojo rojstno župnijo, k svojim rojakom.

V maju smo pripravili šmarnice z naslovom "Lenič in njegov čas". Šmarnice smo brali pri nas in v nekaterih drugih farah. Knjiga je bila lepo sprejeta in v treh tednih je pošlo tako-rekoč vseh 500 izvodov.

19. junija sta nas obiskala dva avtobusa romarjev iz Sodražice, ki so poromali po Leničevih poteh. Lepo doživetje, kako so ga ti ljudje še vedno občudovali kot izrednega župnika, ki se je zavzemal za njihove duše.

25. junija, ko Slovenci praznujemo dan državnosti, pa je bilo organizirano naše romanje po Leničevih poteh. Poln avtobus romarjev iz cerkljanske župnije je obiskal Sodražico, kjer je Lenič takoj po prihodu iz zapora služboval in kjer je postavljen njegov spominski kip, romarsko središče na Brezjah, ustavili so se tudi na ljubljanski nadškofiji, kjer so jim razkazali prostore, v katerih je Lenič deloval in umrl, na koncu pa so ga odšli še počastit na njegov grob na ljubljanskih Žalah.

Julija je bila posvetitev družin Jezusovemu in Marijinemu srcu, ko je obenem misijonar Klemen Štolcar predstavil svoj misijon na Madagaskarju.

21. avgusta je bila velika mašna slovesnost ob 400-letnici posvetitve prejšnje cerkljanske cerkve, ki jo je vodil zdajšnji kočevski in naš nekdanji župnik Tone Gnidovec. On je tudi blagoslovil na novo vzidano spominsko ploščo iz leta 1676, ki priča o točnem datumu posvetitve prejšnje cerkljanske cerkve dne 21. avgust 1611. Po maši je sledilo prijetno druženje. Datum posvetitve cerkve bomo ohranili kot dan posebne zahvale za našo župnijo.

10. septembra je bil blagoslov križa na Boštu.

16. oktober je imela v naši župniji Nada Zakrajšek 50 let zaobljub.

Najpomebnejši dogodek Leničevega leta pa je prav gotovo misijon, ki smo ga imeli od 28. oktobra do 6. novembra. Glede na odzive je bil precej uspešen. Bogu hvala in misijonarjema Jožku Smukavcu in Marjanu Potočniku. Misijon je nosil naslov "V blagor Gospodove črede". Poleg jutranjih in večernih maš, kjer sta nas misijonarja nagovorila, so bila posebnega pomena tudi skupna večerna srečanja. Prisluhnili smo lahko pričevanjem naših misijonarjev in povabljenih gostov. Pričevanje in dober zgled je gotovo lahko najboljše vodilo za vztrajanje v dobrem. Poseben poudarek med misijonom pa je bil dan tudi obiskom po domovih. Prednostno smo za obiske izbirali najprej starejše, bolne in trpeče. V dveh skupinah smo v desetih dneh skupaj obiskali okoli 100 hiš. Pri tem bi se rad zahvalil našim sestram usmiljenkam, ki so bile vse dni misijona res izredno dejavne od zgodnjih jutranjih ur do pozne noči. Hvala tudi vsem sodelavcem, ki so z veliko ljubeznijo spremljali misijon in pri tem velikodušno pomagali.

Ob zaključku misijona na predvečer ob 100 letnici Leničevega rojstva v soboto 4.11 smo imeli pet novomašnikov z njihovim pričevanjem. Naslednjega dne pa je glavno mašno vodil škof Andrej Glavan in poudaril velik zgled Škofa Leniča. Somaševala sta misijonarja in nekateri drugi duhovniki. Zvečer je bila predstavitev knjige 12 zvezd.  

V letošnjem letu je kot sad Leničevega leta zaživela župnijska Karitas in Kolpingova družina. Oboje ima v članih krepko zaslombo in deluje tudi brez posebnega spodbujanja župnika (kvečjemu obratno), kar pomeni, da sta po eni strani samostojni po drugi strani pa ves čas v polnem sodelovanju, spodbudi in pomoči župniji. .

Karitas je bila ustanovljen 10. 4. 2011. Za binkošti so pripravili mašo in pogostitev za ostarele. V juniju so sodelovali v akciji Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za 2 družini, v juliju so sodelovali v pomoči družinam s petimi ali več otroki za delovne zvezke za 2 družini, v avgustu v akciji Leto dni po poplavi. Pomoč so dobile 4 družine za plačilo položnic ali nabavo drv. V septembru je bila akcija Družina (pomoč odobrena 6 družinam - trem so dali drva, eni nabavili olje in dvema družinama so pomagali pri plačilu položnic). V oktobru so pričeli z delitvijo hrane. 7 je rednih prejemnikov paketov, 18–20 pa je prejemnikov EU prehrane iz rezerv. V novembru so pričeli z uradnimi urami, vsako sredo od 15'00 do 16'00. Udeležili so se duhovne obnove v Svetem Križu. Na nedeljo Karitas so sodelovali pri maši in zvečer je bil koncert Solzic in prostovoljni prispevki so bili namenjeni za potrebe Karitas. V predbožičnem času so člani Karitas obiskali 90 starejših v fari. Srečujejo se na sestankih enkrat na mesec ali po potrebi večkrat. V Krški vasi je v hišici, kjer je veroučna učilnica sedež in tam tudi sprejemajo in posredujejo naprej obleko, posteljnino, pohištvo. Pomagajo, če je treba pri prevozu starejših oseb in nudijo pomoč pri plačilu položnic preko škofijske Karitas. 

Ustanovitelj in vzornik Kolpingove družine je blaženi Adolf Kolping. Njegovo življenjsko geslo je bilo "Vera in čednost, delavnost in pridnost, sloga in ljubezen, veselje in šala!" Načela Kolpingove družine so: bodi prepričan kristjan, pošteno opravljaj svoj poklic, spoštuj zakon in družino, bodi angažiran državljan. Usmeritev Kolpingove družine je usposabljanje članov za uveljavitev kot kristjanov v poklicu, zakonu, družini, Cerkvi, družbi in državi; pomoč članom in družbi za življenje, spodbujanje javnega blagra v krščanskem smislu in sodelovanje v prenovi družbe in njeni humanizaciji. V okviru tega delovanja Cerkljanska Kolpingova druţina namenja pozornost zlasti izobraževanju odraslih oziroma vseživljenjskemu učenju. V naši župniji so v preteklem letu organizirali multimedijsko delavnico za mlade, predavanje dr. Franca Cukjatija. Pomagali pa so tudi pri predstavitvi knjige 12 zvezd.

Tako pri Karitas, kot pri Kolpingovi druţini bi rad poudaril, da niso v nobeno finančno obremenitev župnije, temveč sami s svojimi sredstvi samostojno, dobro in učinkovito delujejo. 

Velik projekt letošnjega leničevega leta je bila knjiga 12 zvezd. V njej 13 avtorjev naše fare vsak na svoj način predstavi 12 vrednot - zvezd. Te lahko delimo v štiri glavne "galaksije" vrednote - Vrednote prijateljstva, družine, domovine in vere. Knjiga izraža visoko kulturno stopnjo ustvarjalnosti v našem kraju, kar je lahko konkretna spodbuda še mnogim nadaljnjim rodovom. Kot je nekdo pomenljivo rekel, je ta knjiga večni "evergreen" za župnijo.

Zelo lep, poseben dogodek v Leničevem letu je bil tudi koncert Solzic ob izbranem veznem tekstu pevovodkinje Marjetke Horžen v naši cerkvi 27. novembra na prvo adventno nedeljo, nedeljo Karitas. V celoti so bili prostovoljni darovi namenjeni za Karitas. Konec decembra (27) smo imeli še lep Božični koncert, ki ga je pripravil moški pevski zbor Planina ob sodelovanju z domačimi zbori in ob zaključku leta je bila izdana tudi priložnostna osebna znamka z Leničevim portretom.     

Nekaj projektov ni uspelo izpeljati v Leničevem letu so pa pripravljajo

- Obeležje pri kapelici v Župeči vasi za škofa Stanislava Leniča.

- V intenzivni pripravi je igra o Leniču "V imenu ljudstva", ki naj bi ugledala premierni dan v februarju.

- Radi bi dokončali daljše biografsko delo z rodovniki o Leniču, Omerzi in Račiču.

 

Na nek način se s temi projekti duh Leničevega leta nadaljuje tudi v letošnje leto. Z Božjim blagoslovom v "blagor Gospodove črede".